Site logo

Ile kosztuje nieudana lub nieskuteczna rekrutacja?

Rekrutacja to proces, który ma na celu znalezienie i zatrudnienie najlepszych kandydatów na dane stanowisko. Jest to kluczowe zadanie dla każdej firmy, która chce rozwijać się i osiągać sukcesy na rynku. Jednak nie zawsze rekrutacja przebiega pomyślnie i spełnia oczekiwania pracodawcy. Czasem zdarza się, że nowo zatrudniona osoba nie spełnia wymagań, nie pasuje do zespołu lub szybko rezygnuje z pracy. Wtedy mówimy o nieudanej lub nieskutecznej rekrutacji.

Jakie są przyczyny nieudanej rekrutacji?

Nieudana rekrutacja może mieć różne przyczyny, które można podzielić na dwie grupy: błędy popełnione przez pracodawcę i błędy popełnione przez kandydata.

Błędy pracodawcy mogą dotyczyć:

 • potrzeby szybkiego zastąpienia poprzedniego pracownika
 • braku weryfikacji doświadczenia i kompetencji kandydata
 • niedopasowania osobowościowego
 • braku lub niewłaściwego opisu stanowiska
 • braku lub niewłaściwego wdrożenia
 • złej organizacji pracy
 • złych relacji interpersonalnych

Błędy kandydata mogą dotyczyć:

 • nieprawdziwych informacji w CV lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • niewystarczającej motywacji lub zaangażowania
 • niezgodności oczekiwań finansowych lub rozwojowych
 • braku kompatybilności kulturowej lub wartościowej
 • braku umiejętności adaptacyjnych lub współpracy

Jakie są koszty nieudanej rekrutacji?

Nieudana rekrutacja wiąże się z wieloma kosztami dla firmy, które można podzielić na bezpośrednie i pośrednie.

Koszty bezpośrednie to te, które można łatwo policzyć i zmierzyć. Dotyczą one:

 • kosztów obsługi administracyjnej związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika
 • kosztów rekrutacji pracownika, którego tracimy i osoby na jego miejsce
 • kosztów badań lekarskich
 • kosztów szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
 • kosztów czasu pracy osób, które uczą i wdrażają nowego pracownika
 • kosztów nadgodzin osób, które zastępują odchodzącego pracownika
 • kosztów stanowiskowych (sprzęt, paliwo, leasing auta, abonamenty telefoniczne itp.)

Szacuje się, że nieudana rekrutacja może kosztować nawet 250% rocznego wynagrodzenia źle zrekrutowanej osobyCzyli w przypadku osoby z miesięcznym wynagrodzeniem 15.000 zł, rekrutacja mogła nas kosztować 450.000 zł w skali roku1!

Koszty pośrednie to te, które są trudne do oszacowania i zmierzenia. Dotyczą one:

 • utraty produktywności i jakości pracy
 • utraty sprzedaży i przychodów
 • utraty klientów i reputacji firmy
 • utraty wiedzy i doświadczenia
 • obniżenia morale i zaangażowania zespołu
 • wzrostu rotacji i absencji pracowniczej

Nieudana rekrutacja może mieć negatywny wpływ na całą organizację i jej wyniki. Może spowodować, że firma straci konkurencyjność i przewagę na rynku. Może też zniechęcić potencjalnych kandydatów do pracy w naszej firmie.

Jak zapobiegać nieudanej rekrutacji?

Nieudana rekrutacja to ryzyko, którego nie da się całkowicie wyeliminować, ale można je znacznie zmniejszyć. Aby tego dokonać, należy zadbać o kilka aspektów procesu rekrutacyjnego:

 • dokładnie zdefiniować potrzeby i oczekiwania wobec stanowiska
 • przygotować atrakcyjne i rzetelne ogłoszenie o pracę
 • stosować różne metody i narzędzia oceny kandydatów (testy, zadania, case study, referencje itp.)
 • sprawdzać kompetencje, doświadczenie i motywację kandydatów
 • dopasowywać kandydatów do kultury i wartości firmy
 • prowadzić profesjonalne i obiektywne rozmowy kwalifikacyjne
 • oferować konkurencyjne warunki pracy i rozwoju
 • zapewnić skuteczne i przyjazne wdrożenie nowego pracownika
 • monitorować i oceniać wyniki pracy nowego pracownika
 • dbać o komunikację i relacje z nowym pracownikiem

Podsumowanie

Rekrutacja to inwestycja, która może przynieść firmie duże korzyści lub duże straty. Dlatego warto poświęcić czas i środki na to, aby znaleźć i zatrudnić najlepszych kandydatów na dane stanowisko. Nieudana rekrutacja to nie tylko koszt finansowy, ale także koszt utraconych możliwości i szans na rozwój firmy. Aby jej uniknąć, należy zadbać o jakość i skuteczność procesu rekrutacyjnego.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.

Zaloguj

Załóż konto

Registration is currently disabled.

Zapomniane hasło